Z robotyką za pan brat

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz władz gminy Bralin udało się pozyskać środki finansowe z projektu „Laboratoria Przeszłości”. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, z których większość zaczęto już wykorzystywać w procesie nauczania. Zorganizowane zostały m.in. zajęcia Czytaj dalej …

„Poznaj Polskę” – drugoklasiści zwiedzają Wrocław!

Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie 30 listopada 2021 r., w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ,uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały p. Bożena Böhm, p. Joanna Mikołajczyk, p. Alina Czytaj dalej …