O szkole

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

adres: ul. Rynek 1, 63-640 Bralin

Dyrektor: Michał Górecki

Mail: sekretariat@spbralin.pl

Kontakt: 62 78 112 12

Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym: 56

Liczba uczniów w klasach 1-8: 443

Liczba oddziałów: 23

Liczba nauczycieli: 52

Liczba pracowników administracji i obsługi: 22