Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Oni to wiedzą!

Od 5 października 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. uczniowie klasy 7 a brali udział w ogólnopolskim projekcie, realizowanym w ramach programu „Uniwersytet Dzieci w Klasie” pn. „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”.

Spotkania (w sumie było ich osiem) o tematyce społecznej przeprowadzone zostały w ramach lekcji wychowawczej na podstawie gotowych scenariuszy i materiałów edukacyjnych oraz dodatkowych narzędzi, które opracowali specjaliści różnych dziedzin. W trakcie zajęć panowała atmosfera wzajemnej życzliwości, młodzież pracowała warsztatowo, w grupach, co pozwoliło na integrację klasy. Uczniowie byli zmotywowani, zaangażowani, chętnie zabierali głos i współpracowali. Dało się zauważyć, że w miarę upływu czasu odważniej, przełamując nieśmiałość, mówili o swoich uczuciach, nastrojach, emocjach, dzięki czemu rozwijali empatię i wrażliwość.

Scenariusze lekcji zostały tak skonstruowane, aby można je było realizować online, co było bardzo pomocne w okresie zdalnego nauczania. Na koniec młodzież i wychowawca otrzymali certyfikaty, zaś dyrektor list potwierdzający udział kl. 7 a w projekcie. Zdaniem uczniów zajęcia stały się atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji szkolnej.