Z robotyką za pan brat

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz władz gminy Bralin udało się pozyskać środki finansowe z projektu „Laboratoria Przeszłości”. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, z których większość zaczęto już wykorzystywać w procesie nauczania. Zorganizowane zostały m.in. zajęcia Czytaj dalej …