Z robotyką za pan brat

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023, dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz władz gminy Bralin udało się pozyskać środki finansowe z projektu „Laboratoria Przeszłości”. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, z których większość zaczęto już wykorzystywać w procesie nauczania. Zorganizowane zostały m.in. zajęcia z robotyki i programowania dla dwóch grup – młodszej i starszej. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a dzieci i młodzież jest z nich bardzo zadowolona. Uczestnicy zajęć z robotyki wdrażani są w naukę STEAM. To edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje: Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Świetną pomocą naukową są klocki LEGO. W trakcie zabawy zestawami uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pomysłów, wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poznania otaczającego ich świata. Projekty mają różny stopień trudności i opisują wiele zagadnień m.in. związanych z codziennym życiem, zasadami fizycznymi, nauką o Ziemi i całym kosmosie oraz podstawami inżynierii. Zakupione klocki LEGO pozwalają konstruować pojazdy, budowle wg instrukcji elektronicznej zainstalowanej na laptopie, tablecie lub telefonie. Jest to budowa krok po kroku. Uczniowie niezwykle chętnie uczą się na zajęciach robotyki, widać jak bardzo tego typu zajęcia potrzebne są w szkole.