RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, ul. Rynek 1, 63-640 Bralin. Kontakt  z administratorem danych możliwy jest pod ww. adresem, adresem e-mail: sekretariat@spbralin.pl lub pod numerem tel.: 62 781 12 12.