Rada pedagogiczna

Informacje dostępne w dzienniku elektronicznym szkoły. Dostęp można uzyskać u wychowawcy dziecka.