Rada pedagogiczna

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Bralinie w roku szkolnym 2023/2024

    Kadrę szkoły tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują metody i formy pracy gwarantujące nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją wypełniają zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Szczególną wagę nauczyciele przykładają do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju uczniów. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych.