Stołówka szkolna

Płatności za obiady dzieci korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej realizować należy na nowy numer konta:

57 8413 0000 0307 0237 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Adres: 63-640 Bralin, Rynek 1

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest uiszczana opłata.

Odpisy za obiady dziecka nieobecnego w szkole w danym dniu należy zgłosić poprzez wiadomość na e-dzienniku do p. Doroty Przybył do godz. 8:00.