Znów jesieni przyszła pora. Z nią jak zwykle Dzień Seniora…

– Dziś w naszej szkole obchodzimy wielkie święto, Dzień Seniora – tymi słowami najmłodsi uczniowie szkoły przywitali seniorów na uroczystym spotkaniu we wtorkowe popołudnie 21 listopada br. Wśród gości obecni byli: wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie Alojzy Leśniarek, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, dyrektorzy miejscowej szkoły podstawowej – Adam Pruban, Krystyna Żary i Karolina Forysiak.

Podczas występu był czas na wiersze, piosenki i taniec. Był czas na życzenia i upominki. Był czas na rozmowy i wspomnienia, wspólny śpiew i żywiołowe reakcje.

Dyrektor A. Pruban podziękował w imieniu dorosłych za chwile wzruszenia wywołane występami dzieci z klas pierwszych, przygotowanymi przez Krystynę Hołoś i Agatę Piotrowiak.

Dopełnieniem całości był poczęstunek, a przy kawie rozmowom nie było końca.