VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego szkół podstawowych powiatu kępińskiego

18 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego szkół podstawowych powiatu kępińskiego.  Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7b Iga Szczepaniak i Jan Krawczyk. Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy z zakresu języka angielskiego; rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień uczniów; kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowania wytrwałości; promowanie dorobku i osiągnięć uczniów; integracja środowiska uczniowskiego; współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół; promocja szkoły w środowisku lokalnym. Zadania konkursowe obejmowały treści programu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (kl. I-VII). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.