Projekt klas 8 „Nie jestem sam, bo książkę mam”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w II półroczu uczniowie klas ósmych realizowali projekt edukacyjny „Nie jestem sam, bo książkę mam”. Projekt miał na celu promocję literatury i czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Zakładał on wyrobienie nawyku korzystania z bogactwa literatury poprzez różnorodne działania. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w inicjatywy zawarte w projekcie

Młodzi ludzie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy zachęcali do przeczytania wybranych przez siebie książek. Informacji o pisarzach i ich dziełach wyszukiwali w Internecie.

Ósmoklasiści zachęcali koleżanki i kolegów do sięgania po prezentowane przez siebie książki. Efekty pracy czytelnicy – poszukiwacze umieszczali później na gazetkach klasowych. Podczas zajęć rozwijano wyobraźnię młodzieży, odwoływano się do ich uczuć i wrażliwości. Kształtowano umiejętność poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Doskonalono umiejętności językowe. Ósmoklasiści namawiali do wyrabiania nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu. Omawiając książki warte przeczytania uczniowie dostarczali pozytywnych przeżyć, budowali poczucie własnej wartości. Ważnym przesłaniem było także odwrócenie uwagi od wielogodzinnego spędzania czasu przed telewizorami i komputerami. Istotnym elementem zajęć było uświadomienie uczniom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu młodego człowieka. Poprzez zajęcia młodzież rozwijała swoje literackie zainteresowania.

Mamy nadzieję, że książka stanie się przyjacielem naszych wychowanków i najlepszym sposobem na nudę.