Na wycieczce w „Konstalu”

20 października uczniowie klasy 7 b pod opieką Jerzego Liebnera na zajęciach doradztwa zawodowego udali się na wycieczkę zawodoznawczą do firmy „Konstal Bralin” Sp. z o. o., która jest zakładem pracy w branży metalowej.

Początek działalności firmy sięga roku 1995. Obecnie „Konstal” zatrudnia około 70 pracowników, a jego działalność skupia się głównie na produkcji maszyn i urządzeń mających zastosowanie w budownictwie oraz wytwarzaniu różnego typu konstrukcji stalowych.  Rynkiem zbytu na wytwarzane towary jest przede wszystkim zagranica.

Przewodnikiem po zakładzie był kierownik produkcji Paweł Narękiewicz.
Celem naszej wycieczki było poznanie zasad pracy w firmie produkcyjnej, poznanie nowych zawodów i stanowisk pracy.

W „Konstalu” Mogliśmy zobaczyć pracę ludzi na różnego typu maszynach i urządzeniach, np. na tokarce, frezarce, wiertarce, prasie hydraulicznej, urządzeniu do piaskowania, malowania, ale największe wrażenie wywarła na nas maszyna do cięcia plazmą.