Dominik Dąbrowski Młodzieżowym Liderem Programu Równać Szanse

Komisja Ekspertów wybrała 24 osoby, które wezmą udział w 7-dniowym Szkoleniu Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse. Na szkolenie mogła aplikować młodzież w wieku 16-19 lat biorąca udział w projektach zrealizowanych w ramach Regionalnego i Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2017. Z gminy Bralin do drużyny Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse zakwalifikował się Dominik Dąbrowski, który wspólnie z Biblioteką Publiczną w Bralinie i Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym realizował projekt „Wędrujemy, czyli nasze stopy”. Dla uczestników szkolenia będzie to szansa na zdobycie umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu Równać Szanse. W programie szkolenia zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie, rozwoju liderskiego, projektowania działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkania z ekspertami oraz zorganizowane formy spędzania czasu wolnego. Dominik po zakończonym szkoleniu będzie mógł wziąć udział w konkursie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse i przy wsparciu rekomendującej instytucji, czyli Biblioteki Publicznej w Bralinie ubiegać się o dotację do 3000 zł. na dwumiesięczne działania młodych. Gratulujemy Dominikowi i życzymy powodzenia w szkoleniu oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy i rozwijaniu własnych zainteresowań.