„Wielkanocna paczka dla dzieciaczka”

Od połowy marca 2019 r. ósmoklasiści brali udział w akcji „Wielkanocna paczka dla dzieciaczka”, której finał nastąpił przed świętami. Przedsięwzięcie prowadzone było w charakterze wolontariatu. Zbierano artykuły szkolne, gry i zabawki, środki higieniczne dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna. Nad całością przedsięwzięcia czuwali wychowawcy klas ósmych p. Katarzyna Biziak i p. Jolanta Cudniewicz oraz p. Katarzyna Krupa i p. Agata Piotrowiak.

Uczniowie klas ósmych codziennie odwiedzali wszystkie klasy i odbierali upominki dla potrzebujących. W każdej klasie znalazły się dzieci, które żywo zareagowały i chętnie włączyły się w niesienie pomocy innym. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Zgromadzono ogromną ilość paczek wypełnionych rozmaitymi podarunkami. 17 kwietnia 2019 r. wszystkie dary zostały przekazane wychowankom Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Podopieczni tej placówki byli wzruszeni i wyrażali szczere podziękowanie.

My również pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do wielkanocnego dzieła na rzecz innych: rodzicom, uczniom i nauczycielom. Wierzymy, że dzięki naszym staraniom podarowaliśmy młodym radość i poczucie, że obok nich są ludzie wrażliwi na drugiego człowieka. Mamy nadzieje, że działania charytatywne i wolontariat jeszcze nieraz zagoszczą w murach naszej szkoły.