Oferta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach

24 kwietnia 2019 r. naszą szkołę odwiedził p. Jerzy Saleta reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Celem wizyty było przedstawienie oferty edukacyjnej w ramach „dni otwartych”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas ósmych oraz trzecich klas gimnazjum, którzy właśnie dokonują wyboru dalszej drogi kształcenia. Uczniowie uzyskali informacje nt. proponowanych kierunków nauczania. Szkoła zachęca do nauki w liceum ogólnokształcącym o czterech profilach: klasie wojskowej, klasie zarządzania kryzysowego, klasie ratowniczo – strażackiej (profile mundurowe) oraz w klasie animator fitness, czy o profilu ogólnym (dwa ostatnie profile są nowością, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i wzbogacają ofertę). Absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum może też podjąć naukę w technikum weterynarii (nowy kierunek), technikum rolniczym czy technikum mechanizacji rolnictwa i agroturystyki. Poza tym funkcjonuje też branżowa szkoła zawodowa I stopnia, która kształci w takich zawodach, jak rolnik – klasa integracyjna lub mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

W ramach profesjonalnego kształcenia placówka zapewnia lekcje w nowoczesnej pracowni fizycznej i laboratorium chemicznym. Oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji, są to np. szkolna grupa rekonstrukcji historycznych, kółko teatralne, kółka językowe, zajęcia sportowe z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kółko sportów obronnych, zajęcia z musztry i terenoznawstwa, zajęcia strzeleckie, kółko chemiczne, kółko plastyczno-wokalne, kółko ekonomiczne, sekcja MOTO, warsztaty filmowe, zajęcia z tańca towarzyskiego i wiele innych..

Szkoła zapewnia również możliwość zakwaterowania w internacie ZSP CKU i korzystania ze stołówki szkolnej.

Przyszli absolwenci uzyskali wiele informacji dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. Oferta szkoły jest atrakcyjna, pozostaje już tylko podjęcie ważnej życiowej decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.