21 lat minęło…

„Nasze życie jest jak wielkie jezioro

wolno wypełniające się strumieniem lat.

W miarę, jak woda się podnosi,

ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim.

Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę…”

Tymi słowami żegnaliśmy dyrektora Adama Prubana i panią dyrektor Krystynę Żary, którzy po 21 latach pracy w naszej szkole postanowili przekazać ster nowemu kapitanowi – pani Beacie Czaczkowskiej.

Chwile takie jak ta wzbudzają refleksje, przychodzi czas na podsumowania. 21 lat ciężkiej pracy, wspaniałe czasy i trudne momenty, ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia: nadanie szkole nowego sztandaru, nadbudowa szkoły, 40-lecie nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika, uroczystości środowiskowe – Święto Ulicy 3 Maja, wieczornice patriotyczne, Festiwal Kolęd i Pastorałek, Memoriał Tadeusza Ciacha, uroczystości klasowe i szkolne, konkursy, festyny rodzinne, akcje społeczne i charytatywne, sukcesy naszych uczniów i absolwentów na szczeblach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Zmieniały się koncepcje, strategie i cele. Doposażono szkołę, realizowano projekty unijne. Bardzo dobrze układała się współpraca z organem prowadzącym, Radą Rodziców, parafią i innymi instytucjami. Niezależnie od tego co działo się dookoła, zawsze najważniejsza była szkoła. Przez wiele lat pan Adam Pruban i pani Krystyna Żary pokazywali, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy wykonywać swoją pracę, mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Byli naszymi przewodnikami i przyjaciółmi, którzy całe swoje serce oddali Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

Dziękujemy za wszystko i życzymy miłych wspomnień, wielu pięknych chwil, spełnienia marzeń, niech zaowocują w przyszłości. Praca z Państwem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie