Z nowym rokiem zaszły zmiany

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się w dwóch turach. W sali gimnastycznej o godz. 8.00 najpierw spotkali się uczniowie klas I-III, a o godz. 9.15 – ich starsi koledzy z kl. IV-VIII oraz ostatni rocznik gimnazjalistów.

W inauguracji nowego roku szkolnego uczestniczyli: wójt Roman Wojtysiak, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Sławomir Bąk, przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra Kubacka i sekretarz RR – Damian Kozica oraz rodzice, pracownicy szkoły i uczniowie.

W trakcie uroczystości R. Wojtysiak wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego. Karolina Tylżanowska, Agata Piotrowiak i Michał Górecki zostali nauczycielami mianowanymi, zaś Agnieszka Balcerzak, Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska i Katarzyna Kireńczuk-Szczepaniak – nauczycielami dyplomowanymi. Wójt życzył wszystkim pracownikom osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, a uczniom – dobrych stopni, nagród i pochwał.

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zaszły wielkie zmiany. Po 21 latach pracy na stanowisku dyrektora z pełnienia tej funkcji zrezygnował Adam Pruban oraz jego zastępczyni – Krystyna Żary. Przez 5 najbliższych lat placówką kierować będą Beata Czaczkowska, która wcześniej pracowała w Rychtalu, i Monika Słowińska, dotychczasowy pedagog szkolny bralińskiej podstawówki.

Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa Dorota Nowak. W pracy w charakterze nauczyciela bibliotekarza zastąpiła ją Anna Wróblewska, Natalię Fiołkę, anglistkę – Małgorzata Zimoch. Po rocznej przerwie do pracy powróciła Bożena Böhm, nauczycielka nauczania początkowego, natomiast pracę w sekretariacie podjęła Beata Klajn, która pełni również funkcję pomocy nauczyciela klasy 1 a.

W krótkim wystąpieniu nowa pani dyrektor powiedziała m.in.: – Życzę wam, drodzy uczniowie, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczającego was świata. Życzę wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia do świata. Rodzicom – aby byli dumni ze swoich pociech i zadowoleni z naszej szkoły. Z kolei nauczycielom B. Czaczkowska życzyła wytrwałości i satysfakcji z pracy. – Stanowicie przykład dla uczniów – mówiła, często to wy jako pierwsi zauważacie ich talenty i predyspozycje.

Wzruszający był moment pożegnania A. Prubana i K. Żary. Były wspomnienia, łzy wzruszenia i słowa wdzięczności kierowane przez wójta, przedstawicieli grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Odchodzący na emeryturę nie żegnają się jednak ze szkołą. Wciąż będą pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Obecnie do Szkoły Podstawowej w Bralinie uczęszcza 487 uczniów uczących się w 20 oddziałach.