ŻYWA LEKCJA WOS W URZĘDZIE GMINY BRALIN

6 lutego 2024 r. uczniowie klasy 8a wraz z nauczycielką wiedzy o społeczeństwie panią Grażyną Wróbel odwiedzili Urząd Gminy w Bralinie. Dla nielicznej grupy ósmoklasistów była to pierwsza wizyta w urzędzie. Zajęcia zaczęły się w sali sesyjnej, gdzie wiedzę na temat działalności samorządu gminnego przybliżył Karol Wanzek- zastępca wójta oraz sekretarz Gminy Bralin Ewelina Pieles. Następnie uczniowie odwiedzili kilka referatów, w których dowiedzieli się, jakimi sprawami zajmują się ich pracownicy. W referacie podatków ósmoklasiści zdobyli wiedzę na temat rodzajów podatków, jakie zasilają budżet gminy oraz sposobu naliczania podatku rolnego. Dużym zainteresowaniem cieszył się Urząd Stanu Cywilnego, gdzie uczniowie dopytywali o procedury związane z wyrabianiem dowodu osobistego. Ponadto ósmoklasiści dowiedzieli się, jak zarejestrować firmę.

Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Niewątpliwie żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoliła na utrwalenie poznanego materiału i przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczniów.

Dziękujemy panu wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za umożliwienie przeprowadzenia zajęć i mamy nadzieję, że tego typu praktyka będzie kontynuowana w przyszłości.