Zwycięzcy konkursu na najciekawszą recenzję przeczytanej książki

Konkurs adresowany był do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjalnych. Jego celem było napisanie recenzji dowolnie wybranej i przeczytanej książki. Spośród dziesięciu przesłanych prac, komisja w składzie: pani Jolanta Cudniewicz i pan Jacek Kuropka, dokonała oceny recenzji według następujących kryteriów: atrakcyjność sposobu przekazania informacji, oryginalność wyboru książki, kreatywność i samodzielność myślenia.

Wyniki ogłoszone przez komisję konkursową:

I miejsce – Izabela Gogół z klasy 7b za recenzję „Opium w rosole” Małgorzaty Musierowicz (zgodnie z zapowiedzą jej recenzja została opublikowana na stronie internetowej szkoły),

II miejsce – Zuzanna Rozdolska z klasy IIIc gimnazjalnej za recenzję książki „Never, Never” Colleen Hoover,

III miejsce – Julia Kozioł z klasy 7a za recenzję książki „Ponad wszystko”, Nicoli Yoon.