X Powiatowy Konkurs „Sprawni w zawodzie”

Tegoroczny jubileuszowy dziesiąty konkurs, odbywał się tradycyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadpostawowych Nr 2 w Kępnie i odbywał się pod patronatem Starostwa Powiatowego.

Udział w nim wzięło 19 szkół podstawowych z całego powiatu.

Bralińską podstawówkę reprezentowali uczniowie klasy 8c w osobach: Julii Kuli, Mileny Kukuły, Norberta Głębockiego i Mikołaja Myszaka pod opieką Pana Piotra Szczepaniaka.

Do konkursu namówił i przygotowywał młodzież z kolei Pan Jerzy Liebner.

Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, a także przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. Konkurs polegał na wykonywaniu zadań technicznych pod nadzorem nauczycieli ZSP Nr 2 w Kępnie. Uczniowie zbierali punkty dla swojej szkoły i siebie, wykonując zadania w pracowniach: agrobiznesu, budowlano – projektowej, elektrycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, handlowej, logistycznej, mechaniki pojazdowej i ślusarstwa, rolniczej, technologii drzewnych i tapicerskich. Dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie szkoły.