Śladami Wandy Rutkiewicz do Wadowic

Podążając śladami Wandy Rutkiewicz, w piątek 10 czerwca 2022 r. dotarliśmy do Wadowic. Pretekstem był kamień z Mount Everestu, który Wanda Rutkiewicz podarowała Janowi Pawłowi II podczas Jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Losy bohaterów naszej wycieczki splotły się 16 października 1978 roku. To dzień, który wyniósł dwoje Polaków na szczyty – Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka i Polak stanęła na najwyższej górze świata, a Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Mówił o nich cały świat.

Udział w wycieczce pozwolił również utrwalić młodzieży wiedzę historyczną, bowiem nie obyło się bez wędrówki z przewodnikiem po mieście. Spacer umożliwił zapoznanie uczniów z istotnymi faktami i osobami (symbolami) historii Polski lat 80-tych, w tym szczególnie z pontyfikatem Jana Pawła II – człowieka, który swoją działalnością i nauczaniem wpłynął na losy świata. Wspólnie zwiedziliśmy: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego, kościół parafialny z 1726 roku, sanktuarium św. Józefa (tak zwany klasztor na Górce ), a także gimnazjum im. Marcina Wadowity, do którego uczęszczał Karol Wojtyła.

Zwieńczeniem wędrówki była oczywiście wizyta w kawiarni i degustacja kremówek, bo wszyscy w Polsce wiedzą, że najlepsze kremówki są w Wadowicach.