„Sherlock Holmes ortografii” – konkurs ortograficzny

Aby realizować zawarty w planie dydaktycznym szkoły postulat urozmaicania pracy nad ortografią, od lat biblioteka szkolna organizuje konkurs „Sherlock Holmes ortografii”, którego celem jest zainteresowanie uczniów ortografią, zmobilizowanie do systematycznego wysiłku oraz doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników ortograficznych. Jest to konkurs cykliczny (przewidziane są trzy edycje), o charakterze korektorskim. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności ortograficzne za pomocą tekstów

z umieszczonymi błędami ortograficznymi. Zadanie to mogą wykonywać w bibliotece, w dogodnym dla siebie czasie, korzystając ze słownika ortograficznego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.

 

Regulamin konkursu

„Sherlock Holmes ortografii”:

1. W marcu br. odbędą się 3 edycje konkursu (19, 23 i 27 marca).

2. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, przyjdź w wymienionych terminach do biblioteki szkolnej, wyszukaj w tekście przygotowanym przez bibliotekarza jak największą liczbę błędów ortograficznych (możesz posługiwać się słownikiem), zapisz poprawną formę wyrazów oraz oddaj podpisaną kartkę bibliotekarzowi.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy. Pamiętać jednak należy, że liczy się każdy punkt z poszczególnych zadań i etapów.

4. Za każdy znaleziony błąd możesz otrzymać 1 punkt. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, to spośród zapisanych wcześniej wyrazów wybierz trzy i objaśnij zasady ortograficzne obowiązujące przy ich pisowni. Za każdą możesz uzyskać do 2 pkt. dodatkowych.

5. Po każdej edycji w bibliotece zostaną zamieszczone nazwiska osób, które uzyskały największą liczbę punktów.

6. Na zwycięzców czekają nagrody oraz zaszczytny tytuł mistrza ortografii.

7. Wyniki poszczególnych edycji będą sumowane, więc tylko udział we wszystkich trzech da szansę na zwycięstwo i zdobycie tytułu „Sherlocka Holmesa ortografii ”.

Życzymy powodzenia