PRÓBNA EWAKUACJA  

13.09.2022 w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Ciszę lekcyjną przerwały trzy długie dzwonki sygnalizujące alarm. Nauczyciele wraz z uczniami oraz wszyscy pracownicy szkoły bardzo sprawnie opuścili budynek i udali się na wyznaczone miejsce zbiórki. Po przeprowadzonej akcji wszyscy bezpiecznie wrócili do budynku szkoły.  

Próbna ewakuacja odbywa się co roku. Jest wydarzeniem niezwykle istotnym i ważnym.