Początek roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bralinie zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2016/2017.  Wspólnie z zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Bralin p. Romanem Wojtysiakiem, Księdzem Proboszczem Romanem Krzyżaniakiem, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Alicją Wróbel, Dyrekcją Szkoły: p. Adamem Prubanem oraz p. Krystyną Żary, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami powitaliśmy nowy rok szkolny. W progach naszej szkoły serdecznie witaliśmy najmłodszych – pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają uczniowską przygodę.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Bralin p. Roman Wojtysiak wspólnie z Dyrekcją Szkoły wręczyli p. Agnieszce Kozioł-Zmyślonej oraz p. Marzenie Turowskiej akt nadania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego. Natomiast p. Izabela Długowska-Hanas z rąk Dyrekcji Szkoły otrzymała akt nadania stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego.

Po przekazaniu najważniejszych wiadomości przez Dyrektora Szkoły uczniowie wraz z wychowawcami udali się na krótkie spotkania do swoich sal lekcyjnych.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy wytrwałości w nowym roku szkolnym, aby zawsze dążyli do wyznaczonych celów z sukcesem.