„Pasowanie u Kopernika”

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 24 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: dyrektor szkoły Pani Beata Czaczkowska, wicedyrektor Pani Monika Słowińska, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Liliana Gurdak oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Zanim pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi uczniami szkoły musieli przejść krótki egzamin przeprowadzony przez „Mikołaja Kopernika”. Egzamin obejmował wiedzę z zakresu wiedzy o szkole. Najmłodsi uczniowie wykazali się także pięknym śpiewem, czym udowodnili, że są gotowi do uroczystego ślubowania. Po pozytywnie zdanym „egzaminie” i złożeniu przysięgi ślubowania nastąpił długo wyczekiwany moment – pasowania. Każdy uczeń został przyjęty przez panią Dyrektor Beatę Czaczkowską do grona społeczności szkolnej poprzez symboliczne dotknięcie ołówkiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz legitymację, z której były bardzo dumne.

Zakończeniem tego podniosłego dnia były wspólne pamiątkowe zdjęcia, a dla uczniów poczęstunek przygotowany przez rodziców. Słodki upominek dzieci również otrzymały od Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. Był to dzień pełen emocji, wrażeń nie tylko dla samych dzieci, ale również dla ich rodzin i z całą pewnością na długo zapadnie w pamięci.