Pamięć o zmarłych buduje tożsamość

Na co dzień cmentarzem ewangelicko-augsburskim przy ul. Strażackiej w Bralinie opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Raz do roku jednak z pomocą przy porządkowaniu tego miejsca spieszą uczniowie naszej szkoły. Nie inaczej było niedawno, 28 października 2019 r.

Do pracy, po lekcjach, stawiła się 13-osobowa grupa młodych społeczników – od klasy drugiej do szóstej. Towarzyszyli im opiekunowie: Jacek Kuropka i Karol Sułkowski. Obecny był również Marek Gudra, członek SPZB.

Uczniowie czyścili groby, zgrabiali liście i w workach wynosili z cmentarza. Na zakończenie prac porządkowych zadbali, by przy miejscach pochówku stanęły znicze zebrane wcześniej przez Samorząd Uczniowski. Zapłoną 1 listopada na znak pamięci o tych, którzy przed laty byli członkami naszej społeczności.

Pielęgnowanie pamięci o zmarłych skłania do zadawania pytań o własne miejsce w świecie i zastanowienia się nad przyszłością. W tym kontekście bardzo ważne jest dbanie o ich groby przez młode pokolenie, które – może nawet nie zdając sobie z tego do końca sprawy – buduje swoją tożsamość na solidnych fundamentach.