Pamięć o minionych dniach wciąż żywa

18 stycznia 1920 r. Ziemia Bralińska została przyłączona do Rzeczpospolitej. Dwa dni przed 102. rocznicą tego wydarzenia w kościele parafialnym w Bralinie o godz. 11.15 odprawiona została msza święta. Koncelebrowali ją ks. proboszcz Roman Krzyżaniak i ks. wikariusz Artur Zmyślony. W uroczystości z udziałem pięciu pocztów sztandarowych uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych i mieszkańcy.

Po mszy świętej pod Pomnikiem Ofiar Represji i Walki o Wolność wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a delegacje reprezentujące instytucje i organizacje kościelne i społeczne złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyła również dyrektor Beata Czaczkowska i młodzież z naszej szkoły. W skład pocztu sztandarowego weszli: Maja Gąszczak, Wiktoria Rybczyńska i Patryk Kujawa, delegację składającą kwiaty stanowili: Angelika Jankowska, Nikola Jankowska i Dawid Pospiszil, zaś na werblu zagrała Patrycja Stężalska.

A oto, jak jedna z gazet opisywała wkroczenia polskiego wojska do Bralina w 1920 r.: „18 stycznia niemieckie oddziały wycofały się do Sycowa. Wkrótce potem nasza miejscowość była już uroczyście przystrojona przez przyjaciół Polski wieńcami i bramami tryumfalnymi. Komitet powitalny, na którego czele stał proboszcz [Tomasz Gabriel — przyp. JK] w kapłańskim ornacie, wszystkim kierował i zarządzał. Około godziny 11 przybył z Kępna batalion w sile 800 żołnierzy, który ustawił się ze sztandarem na rynku. W mowie powitalnej duchowny podkreślił, że od dawna oczekiwał na polskie wojsko i wzniósł toast na cześć żołnierzy i ich dowódcy (…)”.