Marsz Mikołaja Kopernika

29 września nasza szkoła obchodziła święto nadania imienia szkole. Z tej okazji panie Agnieszka Czarnasiak – Szydłowska i Małgorzata Domagała wraz z uczestnikami Koła Turystycznego przygotowały grę terenową.

Na starcie uczniowie klas 1 – 8 mieli otrzymali mapę i „paszport” konieczny do zaliczania poszczególnych zadań. Na każdej stacji czekały na nich ciekawe pytania i konkurencje, związane z Mikołajem Kopernikiem i naszą szkołą. Młodzież zmagała się z pytaniami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności oraz sprawność fizyczną.

Do wspólnej zabawy przyłączyła się również Biblioteka Gminna w Bralinie i Klub Seniora. Rada Rodziców ufundowała nagrody za udział w marszu. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Agnieszka Czarnasiak – Szydłowska