Lekcja WOS z radnym Kępna panem Marcinem Tycem

We wtorek 30 stycznia 2024 r. odbyła się lekcja Wiedzy o Społeczeństwie, którą poprowadził radny Miasta i Gminy Kępno pan Marcin Tyc. Lekcja odbyła w klasie 8a w ramach omawianego działu „Samorząd lokalny”. Nasz dzisiejszy gość, jako doświadczony, lokalny samorządowiec wprowadził uczniów w tajniki pracy radnego, mechanizmu podejmowania decyzji i zasady współdziałania w administracji samorządowej. Przedstawił uczniom, na czym polega funkcja radnego, jak zostaje się radnym oraz jakie decyzje podejmują radni.

W drugiej części spotkania pan Marcin Tyc odpowiadał na pytania uczniów. Dotyczyły one m.in. budżetu miasta, czasu pracy radnego oraz zasad ustalania wynagrodzenia.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami uczniów oraz wręczeniu drobnego upominku.

Grażyna Wróbel