„Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jakie potrzeby ma nastolatek?”

30 stycznia 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Magdaleną Zimoch z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie. Spotkanie skierowane było dla Rodziców uczniów klas 5-8. Tematem spotkania była umiejętność porozumiewania się z nastolatkiem. W trakcie spotkania omówiono fakty i mity dotyczące wieku dojrzewana, wskazano na bariery komunikacyjne w relacjach dorosły-nastolatek. Rodzice uzyskali wskazówki jak rozmawiać i postępować z nastolatkiem. Dziękujemy za obecność, życząc, aby relacje z naszymi dziećmi były fundamentem w ich życiu dorosłym.