Klasa 1 c z wizytą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie.

10 maja uczniowie klasy 1 c wraz z wychowawczynią odwiedzili jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie. Spotkanie poprowadził Naczelnik OSP Bralin Marcin Marczyk.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaków, przypomniały sobie jakich zakazów należy przestrzegać i jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną i powtórzyły numery alrmowe. Zaskoczeniem była informacja, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są też wzywani do wypadków samochodowych lub powalonych drzew. Często też, to strażacy udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, zanim zajmą się nimi lekarze pogotowia ratunkowego. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy. Uczniowie klasy 1c dowiedzieli się do czego służą znajdujące się w wozie sprzęty i w jakich okolicznościach strażacy ich używają. Po prezentacji wozu i sprzętu, dzieci zwiedziły pomieszczenia OSP Bralin, obejrzały łódź strażacką oraz szatnię, w której dowiedziały się, z czego składa się podstwowy strój strażaka oraz jak wygląda strój galowy.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały i życzyły wytrwałości w trudnej pracy strażaka.