Jedno święto w dwóch odsłonach

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem radosnym. Stanowi – między innymi – okazję do spotkania się pracowników szkoły, dawnych i obecnych. Nie inaczej było w tym roku. Pierwsza odsłona tego święta miała miejsce 14 października w „Gościńcu pod Lasem” w Turkowach – Brzeziu, gdzie wręczone zostały Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora wyróżniającym się pracownikom szkół z terenu gminy Bralin.

Kolejnego dnia w holu naszej szkoły zorganizowano uroczysty apel. Gospodarzom towarzyszyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych i Rady Rodziców, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak oraz emerytowani pracownicy oświaty. Z okolicznościowym programem słowno-muzycznym, poprzedzonym życzeniami od Samorządu Uczniowskiego, wystąpiła klasa 6 a, która w humorystyczny sposób zorganizowała pokaz mody nauczycielskiej. Całość przygotował Jacek Kuropka, zaś o dekorację zadbała Elżbieta Leśniarek. W przedstawieniu szóstoklasiści zaprezentowali m.in. strój idealny dla polonisty, historyka, matematyka, biologa, informatyka, a nawet… dyrektora! Młodzi aktorzy, zaopatrzeni w odpowiednie rekwizyty, rozbawili publiczność.

Podczas chwili refleksji minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych uczniach i pracownikach szkoły. W sposób szczególny pamiętano o Krystynie Bielskiej, dawnej nauczycielce języka polskiego, która zmarła kilka tygodni temu. W kontekście jej odejścia niezmiernie wymownie zabrzmiał wiersz Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”, zaprezentowany przez Emilię Witak.

Na zakończenie spotkania życzenia pedagogom i młodzieży w imieniu rodziców uczniów złożyła Liliana Gurdak, która w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: – 14 października w moim rodzinnym domu był zawsze dniem wyjątkowym. Oprócz życzeń, które składałam mojemu tacie, właśnie w tym dniu, przy filiżance herbaty szczególnie mocno o nauczycielach, edukacji, nauce, szkole i wartościach się rozmawiało. Szacunku do drugiego człowieka uczy szkoła, rodzice, otoczenie. Szacunku do zawodu nauczyciela musimy nauczyć nasze dzieci my – rodzice.

Jestem absolwentką szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Bralinie. Jestem z tego bardzo dumna i zawsze z szacunkiem, ale i wzruszeniem mówię o swojej podstawówce. Wśród Państwa jest wielu nauczycieli, którzy i mnie uczyli, ale też moich koleżanek i kolegów z czasów szkolnych, którzy teraz dumnie wykonują zawód nauczyciela. Każdego z Państwa pamiętam i z sentymentem wspominam. (…)

Wiele radości sprawiły uczniom słodycze przekazane przez dyrektor Beatę Czaczkowską przedstawicielom klas. Dzień Edukacji Narodowej był prawdziwym świętem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejny znów 14 października!