Lekcja w nietypowej scenerii

W poniedziałek, 21 października, uczniowie klasy 4 a i 6 a skorzystali z niepowtarzalnej okazji zwiedzenia wnętrza kościoła poewangelickiego w Bralinie.

Od początku lat 70. XX wieku obiekt wyłączony jest z użytkowania. W 1990 r. przekazano go miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Staraniem ówczesnego proboszcza, ks. prałata Jana Ćwiejkowskiego, został zabezpieczony przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych i dewastacją. Szesnaście lat później budynek – w drodze darowizny – stał się własnością Gminy Bralin.

Dzieci od razu zwróciły uwagę na piękno wnętrza dawnego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty, jego malaturę, drewniane empory (balkony) i dobrze zachowaną posadzkę ceramiczną. Z jego historią zapoznał uczniów Jacek Kuropka, regionalista. Z kolei  K. Sułkowski, nauczyciel historii, „odpytał” szóstoklasistów z wiedzy zdobytej w szkole na temat protestantyzmu.

Kto wie, może dzięki tej nietypowej lekcji wśród młodszego pokolenia wzrośnie zainteresowanie lokalną historią, przeszłością rodzinnej miejscowości i jej bogactwem kulturowym. Czy wiecie Państwo, że kościół ewangelicy augsburscy postawili na środku ówczesnego Rynku? Jego wielkość musiała być imponująca!