„Zerówka z wizytą w OSP w Bralinie”

Dnia 06.10.2023 r. wszystkie grupy z oddziałów „0” udały się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej znajdującej się w naszej miejscowości. Najmłodszych uczniów przywitał na miejscu naczelnik Marcin Marczyk. Dzieci dowiedziały się o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków, która nie polega tyko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, usuwaniu skutków wypadków samochodowych oraz wichur. Dzieci miały okazję zobaczyć specjalistyczne wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i ratunkowy oraz strój w jaki ubierają się strażacy do akcji.

Wizyta w straży pożarnej to doskonała forma edukacyjnego uświadomienia dzieci o zasadach bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń.