Żegnaj, szkoło – witajcie wakacje!

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przebiegało w paru odsłonach z uwagi na dużą liczbę dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszej podstawówki – 524 osoby (w tym wychowankowie oddziału zerowego).

Najpierw, 20 czerwca, w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie ze szkołą pożegnali się uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział: wójt Roman Wojtysiak, ksiądz proboszcz Roman Krzyżaniak, przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Kabot, dyrektor Adam Pruban wraz ze swymi zastępczyniami – Karoliną Forysiak i Krystyną Żary, nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice.

W części oficjalnej dyrektor podsumował mijające 10 miesięcy nauki, złożył uczniom gratulacje z okazji ukończenia gimnazjum oraz przekazał życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej edukacji. Następnie wychowawcy wręczyli nagrody za działalność na rzecz szkoły i sukcesy sportowe. Tytuł Absolwenta Szkoły, a tym samym Nagrodę Wójta Gminy Bralin za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała Aleksandra Marciniak, zaś Sportowcem Roku została Milena Drelak. Wzruszającym i bardzo przyjemnym momentem uroczystości była chwila wręczenia przez uczniów dyrekcji oraz wychowawcom kompozycji kwiatowych, a rodzicom i pracownikom placówki – czerwonych róż. Młodzież wyraziła w ten sposób wdzięczność za kształcenie i wychowanie. Na część artystyczną złożyły się krótkie przedstawienia, filmiki z udziałem uczniów oraz przezabawna gala wręczenia nagród dla „najbardziej zasłużonych” gimnazjalistów. Po spotkaniu w „Tęczy” w miejscowej restauracji rodzice zorganizowali zabawę dla trzecioklasistów.

Z kolei 22 czerwca w trzech turach rok szkolny oficjalnie pożegnali pozostali uczniowie. Tego dnia świadectwa odebrali również gimnazjaliści. Nagrodę Dyrektora i tytuł Ucznia Roku otrzymały dwie dziewczynki – Julia Kowalczyk z kl. 4 c i Anastazja Kozica z kl. 5 a.

W minionym roku z różnych powodów z pracy w szkole odeszło wiele osób: Anna Jamroży-Pruban i Stefania Bąk – na emeryturą, Karolina Gaweł – do pracy w przedszkolu, Dariusz Hełka – zrezygnował z pracy oświacie, Patrycja Brząkała, Katarzyna Labryszewska, Alina Lisowska i Karolina Andrzejczak – zatrudnione na czas określony jako pomoc nauczycieli oraz Beata Niełacna, która czasowo sprawowała opiekę nad kl. 3. Zostały one uroczyście pożegnane przez dyrektora, nauczycieli i uczniów.

Na zakończenie A. Pruban życzył wszystkim przyjemnych i słonecznych wakacji, przypominając jednocześnie o zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.