Wyjazd na lodowisko

W piątek, 24 lutego 2017 r. w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych odbył się wyjazd na lodowisko do Kępna. Wśród uczniów na propozycję wyjazdu można było zauważyć szerokie zainteresowanie. Dzieci bardzo aktywnie spędzili czas, mogąc wykorzystać swoje umiejętności, bowiem wszyscy już potrafili jeździć na łyżwach. Większość z uczestników wyjazdu przekonała się, że jazda na łyżwach wymaga nakładu pracy, samozaparcia oraz jest trudną technicznie dyscypliną sportu. Pocieszający jest fakt, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach aktywnie spędzania czasu, przez co wyrabiają poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, utrwalają właściwe postawy moralne i społeczne. Nabywają umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności. Rozwijają również własne zainteresowania. Polecamy wszystkim taką formę wspólnego spędzania czasu.