Wręczenie nagród w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Światowym Dniu Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł. Szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom oraz mikroskop optyczny.

Podczas wręczania nagród w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego naszą szkołę reprezentowała pani Grażyna Wróbel.

Dziękujemy i Gratulujemy.