Wigilia opłatkiem pachnąca

Tradycyjnie, przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbywa się niezwykła uroczystość. W spotkaniu opłatkowym uczestniczą zaproszeni goście, przyjaciele szkoły i społeczność szkolna. W tym roku w tej uroczystości uczestniczyli: Ksiądz Proboszcz – Roman Krzyżaniak, Ubiegłoroczne Prezydium Rady Rodziców: p. Alicja Wróbel, p. Ewa Krzak, p. Ewa Michalska, Prezydium Rady Rodziców: p. Małgorzata Krzak i p. Damian Kozica, ubiegłoroczne trójki klas szóstych, dyrekcja szkoły: p. Adama Prubana i p. Krystyny Żary oraz pracownicy i uczniowie szkoły.

Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym, z radością przygotowujemy się do tak ważnego wydarzenia. Ten szczególny dzień rozpoczyna się w naszej szkole Wigilią, którą wychowawcy spędzają w gronie swojej klasy, składają sobie życzenia, kolędując i dzieląc się opłatkiem, przy obficie zastawionym stole.

Po uroczystościach klasowych, przechodzimy na ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe. Spotkanie to wspólne kolędowanie i celebrowanie tradycji świątecznych. Tradycją jest odczytanie fragmentu Ewangelii, mówiącej o narodzinach Jezusa. Odmawiana jest również modlitwa przed łamaniem się opłatkiem. Po niej Dyrekcja Szkoły dzieli się symbolicznym chlebem z uczniami. Nie brakuje też symbolu światła Betlejemskiego, które przekazywane jest przedstawicielom klas. Czas świąt Bożego Narodzenia to również wspólne uczestniczenie w jasełkach.

Spotkanie opłatkowe uświetniły występy laureatów klas I-VI Szkolnych Eliminacji do V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, którego koordynatorem jest corocznie p. Iwona Maciejewska.

Ważnym punktem spotkania były jasełka, przedstawione przez uczniów klasy II b oraz VI b przygotowane przez p. Elżbietę Leśniarek. Tematem jasełek była współczesna wersja wędrówki królów do dzieciątka Bożego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. Joanny Mikołajczyk i p. Moniki Słowińskiej za przygotowanie spotkania opłatkowego, p. Elżbiecie Leśniarek za przygotowanie pięknej dekoracji, za koordynowanie uroczystością p. Krystynie Żary, p. Iwonie Maciejewskiej za przygotowanie szkolnych eliminacji do V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Radzie Rodziców za włączenie się w organizację tegorocznego spotkania opłatkowego.