Wielkie sprzątanie po raz 24.

Tegoroczna, 24. edycja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci, są surowce”. Akcję poprzedziły pogadanki o segregacji śmieci oraz postrzegania odpadów jako materiału, który można ponownie wykorzystać. W sprzątaniu ulic i dróg na terenie Bralina uczestniczyli uczniowie z klas 4-7.

Koordynatorką działań w naszej szkole była Barbara Kamoś, nauczycielka przyrody, która ogłosiła konkurs na pracę przestrzenną – „Ekoludka” wykonanego z makulatury, puszek aluminiowych, plastikowych butelek, nakrętek. Konkurs skierowany został do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bralinie. Prace mogą być wykonane zarówno indywidualnie jak i grupowo. Należy je przekazywać do B. Kamoś do końca września 2017 r. Na zwycięzców czekają nagrody.

Organizacja szkolnej akcji Sprzątanie Świata była możliwa dzięki współpracy z Małgorzatą Krzak, pracownikiem Urzędu Gminy Bralin ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz Radą Rodziców, która połączyła działania proekologiczne z prozdrowotnymi, przygotowując dla uczniów i nauczycieli smaczne i zdrowe jabłka.