Szkolny Mistrz Ortografii klas II-III

Dnia 7 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Bralinie odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów ortografią, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych i poprawnego pisania, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji oraz wyłonienie SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII z klasy II i III. Łącznie do konkursu przystąpiło dwanaścioro uczniów. Test zawierał: teksty z lukami, zagadki, rebusy i krzyżówki ortograficzne.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Monika Słowińska, Ilona Wojtysiak oraz Joanna Mikołajczyk. Po sprawdzeniu prac został wyłoniony „Szkolny Mistrz Ortografii”, którym został Jakub Stacherski z klasy III oraz „Szkolni Wicemistrzowie Ortografii”: Seweryn Cichy (klasa III), Mikołaj Posiewała (klasa IIc). Trzecie miejsce zdobył Eliasz Perczak z klasy IIa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali, z rąk Dyrektora szkoły Beaty Czaczkowskiej, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.            

Organizatorami tegorocznego konkursu byli wychowawcy klas I, którzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym osobom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do testu ortograficznego.