Szkolny Dzień Profilaktyki

10 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbywał się Szkolny Dzień Profilaktyki. Za jego przygotowanie odpowiedzialne były: Magdalena Nikodem, Patrycja Sudomierska, Katarzyna Albert oraz Alina Lisowska.

Zgodnie z harmonogramem odbyła się pogadanka wraz z prezentacją, przeprowadzona przez p. Danutę Musiałę, która dotyczyła bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie klas 1-3. Tradycyjnie nie mogło również zabraknąć licznych konkursów, w których uczestniczyć mogła cała społeczność szkolna.

Uroczyste wręczenie nagród z rąk zastępcy wójta Gminny Bralin p. Karola Wanzka odbyło się w poniedziałek 13.06.2022r.

Nagrody sponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych konkursach otrzymali:

Konkurs dla klas I-III pt.: „Zdrowie na talerzu”:

I miejsce – Hanna Bednara

II miejsce – Martyna Lar

III miejsce – Zofia Szyszka

Konkurs na projekt koszulki „Odłącz się”:

I miejsce – Natalia Kosik

II miejsce – Karolina Albert

III miejsce – Maja Chmielewska

Quiz profilaktyczny 1 z 10

I miejsce – Konrad Stawirej

II miejsce – Katarzyna Kępa

III miejsce – Barbara Piotrowiak

Konkurs wiedzy o uzależnieniach

I miejsce – Michał Jański

II miejsce Hubert Kozica

III miejsce – Filip Zjawiony

Dziękujemy wszystkim za udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki. Zapraszamy do działań profilaktycznych w przyszłym roku szkolnym.