Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Z uwagi na to, że w tym roku dzień przypadł w niedzielę, wydarzenie obchodziliśmy 3 kwietnia.Tego dnia wśród nauczycieli i uczniów dominował w ubiorze kolor niebieski. Przeprowadzono pogadanki oraz projekcje filmów poświęcone tematyce autyzmu.

Kolejnym punktem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu było zorganizowanie w naszej szkole konkursu plastycznego pt. ,,Autyzm, wiem, rozumiem, pomagam”. Przygotowano wystawę prac oraz gazetkę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi trudności, z jakimi spotykają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Każdy z nas jest różny, wyjątkowy i tak samo ważny!