Sprawnie, szybko i bezpiecznie

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi zostać przeprowadzona nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. Jej celem jest zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.  

Taki też cel miał próbny alarm w naszej szkole. O godz. 9.45 rozległy się trzy długie dzwonki, które spowodowały przerwanie zajęć i pracy. Był to sygnał oznaczający bezwzględne i niezwłoczne opuszczenie budynku, w którym się przebywa. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Trwała 3 min i 31 sekund. Krótko, ale każde poprawienie tego wyniku choćby o sekundę może kiedyś okazać się bezcenne.