Modlitewna inauguracja roku szkolnego

Ostatniego dnia wakacji, 31 sierpnia, o godz. 17.00 w kościele na Pólku ks. kanonik Roman Krzyżaniak i ks. wikariusz Artur Zmyślony odprawili koncelebrowaną mszę świętą, inaugurującą nowy rok szkolny i katechetyczny 2021/2022. W uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów stało się poświęcenie ich tornistrów i przyborów szkolnych przez księdza proboszcza.