E-spotkanie z policjantem – panel dyskusyjny

Pomimo trwającej nauki zdalnej, uczniowie klasy 8a w ramach realizacji innowacji „Kim jestem, dokąd prowadzi mnie droga?” na lekcji wychowawczej połączyli się zdalnie z policjantem. Celem panelu dyskusyjnego było poznanie od praktycznej strony zawodu policjanta praz przede wszystkim sposobu rekrutacji do szkoły policyjnej. Podczas trwającej dyskusji pan Sierżant pracujący w kępińskiej jednostce policyjnej udzielał odpowiedzi na pytania, m.in.: o proces rekrutacyjny, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega test wiedzy, sprawnościowy, psychologiczny oraz przebieg tzw. szkoły policyjnej. Nie zabrakło również pytań o potrzebne kwalifikacje, czas pracy czy też podział stanowisk w policji . Na koniec pan Sierżant przybliżył potencjalne zarobki początkujących policjantów oraz zachęcił do wstąpienia w szeregi policji.