Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu propagowania wiedzy na temat autyzmu i budowania wrażliwości społecznej.

W naszej szkole ze względu na przerwę świąteczną obchodziliśmy ten dzień 4 kwietnia. Pierwszym punktem była prelekcja prowadzona przez panią Małgorzatę Grzesik oraz wyemitowanie filmów edukacyjnych dla klas młodszych.

Następnie odbyły się: Niebieski Marsz oraz Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu. Uczniowie i pracownicy szkoły okazali swoją solidarność z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem przez niebieskie akcenty w ubiorze.

Wszystkie działania przeprowadzone w tym dniu miały na celu nie tylko uświadomienie czym jest Autyzm, ale przede wszystkim uwrażliwienie na potrzeby osób z Autyzmem – aby je lepiej zrozumieć, zaakceptować i wspierać.