6 lutego 2024 r. klasa IV s pojechała z wizytą do radioteleskopu w Cieszęcinie

Wycieczka do Wieruszowa na lodowisko w liczbie 26 uczniów wraz z opiekunami, panem Wiesławem i panią Martyną zakończyła się wizytą w cieszęcińskim przedszkolu, gdzie znajduje się potężny radioteleskop RT 13. Naszym przewodnikiem był Pan Kazimierz Błaszczak – pasjonat astronomii. Pierwszym punktem było zapoznanie się z planetarium, w chwili obecnej są to duże banery przedstawiające planety naszego Układu Słonecznego i szczegółowo cały Układ Planetarny wraz z charakterystyką planet, księżyce planet, planety karłowate.

Następnie uczestnicy wycieczki przeszli na plac przedszkola, gdzie nastąpiło przywitanie się z mieszkającymi tam milusińskimi alpakami, które otoczone przez dzieci czuły się uradowane, ponieważ dodatkowo był częstowane specjalnie przygotowanymi krążkami z marchwi. Następnie młodzież zebrała się przy radioteleskopie. Ogromne rozmiary czaszy radioteleskopu (średnica czaszy 13 metrów i wysokość 15 m) zrobiły duże wrażenie na uczestnikach. Pan Kazimierz Przekazał najważniejsze informacje na temat konstrukcji RT, zasady działania, jak przebiega proces odbioru fal radiowych z kosmosu, o projekcie OSFARA – Obserwacje Słońca na Falach Radiowych w momencie górowania i że w planie mamy przekazywać obraz odbioru do Internetu na całą Polskę i na cały świat. Uczniowie mogli zobaczyć poruszanie czaszą w elewacji i azymucie.

W miejscu, gdzie są rozmieszczone plansze edukacyjne, Pan Kazimierz opowiedział uczniom o odkryciu pierwszych planet pozasłonecznych przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana w roku 1993. Gdy przewodnik dowiedział się, że nasz szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika, wypowiedział się krótko o wielkim astronomie. Stwierdził, że poprzez stworzenie systemu heliocentrycznego nasz Patron przyczynił się do rozwoju nowożytnej astronomii i ogólnie przyspieszenia rozwoju cywilizacji ludzkości, między innymi do pierwszego lądowania ludzi na Księżycu i innych wspaniałych osiągnięć doby dzisiejszej. Jednocześnie opowiedział krótko o patronce Ośrodka Edukacji Astronomiczno Astronautycznej, która była najwybitniejszą astronomką – kobietą tamtych czasów. Zobaczyliśmy książkę jej autorstwa – “Urania Propitia” i opinię uczonych amerykańskich, która potwierdza, że jest to najwybitniejsze dzieło z tamtych czasów napisane przez kobietę na najwyższym poziomie technicznym. Napisała to dzieło w Łubnicach koło Wieruszowa, gdzie mieszkała przez 12 lat 400 lat temu, chroniąc się przed Wojną Trzydziestoletnią.

Chętni uczniowie odwiedzili sterownię RT, gdzie mogli własnoręcznie sterować ruchami czaszy radioteleskopu i kierować ją na słońce. Na koniec uczniowie otrzymali kalendarzyki ze zdjęciem radioteleskopu i z informacją nt. misji JUICE. Jest to misja sondy, która osiągnie cel za 8 lat w 2031 roku Celem jest osiągnięcie Jowisza i wejście na orbitę jego księżyca Ganimedesa i odkrycie tam życia w oceanie pod warstwą lodu za pomocą radarów, laserów i innych instrumentów. Sonda została zbudowana przez ESA to znaczy również przez Polskę, z czego możemy być dumni. Na koniec młodzież i wychowawcy wpisali się do Księgi Pamiątkowej.