Wykaz literatury pedagogicznej dla nauczycieli

WYKAZ   LITERATURY  PEDAGOGICZNEJ

DLA    NAUCZYCIELI 

 1. Jak uczyć? – Beadle P.
 2. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole – Bojarska L.
 3. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i porządek w klasie – Robertson J.
 4. Szkolne gry uczniów – Ernst K.
 5. Agresja u dzieci: szkoła porozumiewania – Danielewska J.
 6. Uczeń z dysleksją w szkole – Bogdanowicz M. 
 7. Dorastanie do miłości:  propozycje działań wychowawczych – Kwiek M.
 8. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Oregan F.
 9. Dysleksja – Reid G.
 10. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży – Howarth R.
 11. Agresja i przemoc w szkole – Pufal-Struzik Irena
 12. Polubić szkołę – Chomczyńska-Miliszkiewicz M.
 13. Niby-życie w Nibylandii: scenariusze lekcji wychowawczych –  Kłusek U. i in.
 14. Szkoła dialogu: scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z  rodzicami – Charczuk B. 
 15. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją – Reid G. i in. 
 16. Filmowy pakiet edukacyjny: lekcje przestrogi (5 płyt DVD)
  1. Rodzice mnie nie rozumieją: czyli o konflikcie pokoleń
  2. Dowód miłości
  3. Nóż: czyli o problemie agresji wśród nastolatków
  4. Dziecko
  5. Manipulacja: czyli o konsekwencji ulegania młodych
 17. Relacje w rodzinie a szkoła – Jagieła J.
 18. Saper czyli jak rozminować agresję – Knez R. i in.
 19. Myślę, więc jestem… rozsądny: jak zapanować nad impulsywnością w działaniu: program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej  – Słupek K.
 20. Uczeń zdolny- metody pracy – Boraczyńska M.  i in.
 21. Współpraca z rodzicami w szkole – Garstka T. i in.
 22. Przemoc w szkole: metody pracy wychowawczej – Garstka T. i in.
 23. Sposoby na trudne zachowania uczniów – Janowski B. i in.
 24. Jak być dobrym wychowawcą? – Grondas M. i in.
 25. Portfolio zawodowe: planowanie kariery: testy i karty pracy – Knap M.
 26. Psychoedukacja: asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna – Hipisz K.
 27. Gdy nauczyciel jest wychowawcą –  Szuty J.
 28. Kaktusy dojrzewania: scenariusze lekcji wychowawczych –  Molska E.
 29. Szkoła dialogu: scenariusze na spotkania z rodzicami – Charczuk B.
 30. Rewolucja w uczeniu: chcesz myśleć sprawniej niż inni? –  Dryden G. , Vos J.
 31. Jak reagować na agresję uczniów? – Zielińska M.
 32. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją – Reid G. i  Green S.
 33. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy – Mendel M.
 34. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli i  rodziców. ADHD, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia – Nosowska D. i in.