Zwycięzcą został Dawid!

Uczeń naszej społeczności –  Dawid Dirbach z klasy III c gimnazjalnej – zdobył 1. miejsce w XXVI Kaliskim Konkursie Informatycznym. Jego organizatorami są: IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Rywalizacja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować dowolną aplikację informatyczną, przeznaczoną na komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Linux albo na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub Windows Phone.

Dawid wykorzystał swój autorski program, który przygotował już wcześniej przy okazji realizacji projektu gimnazjalnego dotyczący zdobywania odznaki PTTK „Turysta Powiatu Kępińskiego”, poprawiając go i nieco modyfikując.

Do finału zakwalifikowano dwunastu uczniów z terenu całej Polski. Najważniejszym kryterium oceny prac konkursowych było zaawansowanie programistyczne. Komisja brała również pod uwagę walory graficzne i dźwiękowe, przebieg procesu instalacji, czytelność, zrozumiałość i poprawność językową opisów oraz prezentację programów w czasie rozmów finałowych, a także możliwość rozwoju programu w przyszłości.

Ostatecznie okazało się, że Dawid pozostawił w polu swoich konkurentów i zgarnął główną nagrodę. Gratulujemy i naszemu uczniowi, i jego rodzicom.