”Zwiedzamy Unię Europejską z Eurokrasnalami”

Dzień 9 maja jest oficjalnym dniem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Eurpejskiej Wspólnoty Wegla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. „Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r. Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie. 1 maja 2004 roku nastąpiło największe w historii rozszerzenie UE. Do wspólnoty wstąpiło10 krajów, w tym również Polska.

W dniu Święta Unii Europejskiej Szkolny Klub Europejski “EUROKLUB” zaprosił do naszej szkoły wyjątkowych gości z różnych krajów Unii Europejskiej- Eurokrasnale. Nasi zagraniczni przyjaciele przeprowadzili zajęcia pt. “Zwiedzamy Unię Europejską z Eurokrasnalami.” Wraz z gośćmi zwiedziliśmy wirtualnie kraje Europy. Wysłuchaliśmy bajki o powstaniu Unii Europejskiej. Spotkaliśmy bohaterów słynnych bajek europejskich. Nasi zagraniczni przyjaciele przygotowali także europejskie zadania i zagadki, z którymi poradziliśmy sobie znakomicie. Było zabawnie, kolorowo i międzynarodowo.